Gidso Portaal

Betrek burgers bij hun eigen ondersteuningsplan

Als gemeente zoek je naar manieren om burgers te betrekken bij hun eigen ondersteuningsplan. Dit verbetert de hulpverlening en zet de burger in zijn kracht. Het Gidso Portaal maakt dit mogelijk. Gidso Portaal geeft burgers (of gemachtigde mantelzorgers) digitaal toegang tot hun eigen dossier. Daar kunnen ze hun gemaakte afspraken controleren, beveiligd contact leggen met hulpverleners of zelfs meewerken aan hun ondersteuningsplan.

Gidso Portaal wordt in samenwerking met Gidso Regie gebruikt.