De actualiteiten rondom armoede en schulden: wat is de impact voor jouw gemeente?

Armoede en schuldhulpverlening zijn belangrijke en actuele thema’s binnen het Sociaal Domein. Uit onderzoek is gebleken dat de financiële veerkracht van huishoudens aanzienlijk is verminderd gedurende de coronapandemie, ondanks dat er gedurende deze periode meer werd gespaard was er ook een flinke inkomensdaling bij ruim 16% van de huishoudens. Daar bleef het niet bij, want na de pandemie is er al geruime tijd sprake van inflatie. Ook in mei 2023 zijn de prijzen van consumentenproducten 6.1% hoger ten opzichte van het voorgaande jaar. De gevolgen hiervan zijn bij schulden en armoede niet altijd direct terug te zien in cijfers, omdat er eerst nog een deel kan worden opgevangen door spaargeld of een sociaal netwerk. De verwachting is echter dat het aantal huishoudens met schulden aanzienlijk zal gaan stijgen.

Het ministerie neemt maatregelen om op deze ontwikkelingen in te spelen. Er zijn dan ook een drietal doelstellingen geformuleerd ten opzichte van het peilniveau in 2015:

  1. In 2030 het aantal mensen in armoede halveren.
  2. In 2025 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit halveren.
  3. In 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden halveren.

In 2021 werden er al aanpassingen gedaan aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Verhuurders, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogen sindsdien zonder toestemming van de klant signalen afgeven aan gemeenten wanneer inwoners hun rekeningen niet betalen. Gemeenten zijn vervolgens verplicht een hulpaanbod te doen aan betreffende inwoner. Sinds 2023 is er ook structureel 40 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om deze vroegsignalering vorm te geven.

Daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om saneringskredieten in te zetten. Hierbij geeft de gemeente een lening waarmee iemand alle schulden direct kan aflossen. De gemeente is dan de enige resterende schudeiser. Tot slot wordt per 1 juli 2023 de duur van schuldhulpverlening en schuldsanering gehalveerd naar 1.5 jaar.

Kortom: er zijn de nodige veranderingen die impact hebben op jouw gemeente. Bij Topicus Sociaal Domein volgen we deze ontwikkelingen nauwlettend. Niet alleen via ons Gidso-platform, maar ook met ons Huishoudboekje-initiatief, dat inwoners ondersteunt bij het beheren van hun budget met begeleiding.

Wil je meer weten over de aankomende veranderingen en wat Topicus hierin kan betekenen? We staan klaar om met je te sparren! Neem gerust contact met ons op.