Haal Centraal BRP API: wat gaat er veranderen?

Wat is Haal Centraal BRP eigenlijk?

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een initiatief gestart om de informatiedienstverlening binnen de Nederlandse overheid naar een hoger niveau te tillen: Haal Centraal. Haal Centraal draait om zogenoemde “basisregistraties”. Gemeenten houden in deze registraties allerlei waardevolle informatie bij. Voor Topicus Sociaal Domein ligt de focus momenteel op één van deze registraties: de Basisregistratie Personen (BRP). Van namen en adressen tot geboortedata en nationaliteiten, je vindt dit per inwoner allemaal terug in deze basisregistratie.

Met het programma Haal Centraal biedt de VNG gemeenten een speciale tool in de vorm van een Application Programming Interface (API). Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze gegevens rechtsreeks op te vragen uit de BRP. Deze API-specificaties zijn in 2022 door het VNG-bestuur zelfs bestempeld als standaard volgens het principe “pas-toe-of-leg-uit”. Dit betekent dat gemeenten worden aangemoedigd om deze gestandaardiseerde specificaties te gebruiken, tenzij er kan worden uitgelegd waarom dat niet wordt gedaan.

Wat gaat er veranderen voor gemeenten met de Haal Centraal API?

Met de Haal Centraal API komt er een einde aan de individuele stUF-BG koppelingen tussen gemeenten en leveranciers. De API beidt een uniforme manier om toegang te krijgen tot de BRP-gegevens, waarbij er door de gemeenten geen gegevensmagazijn meer beheerd hoeft te worden. Gemeenten en leveranciers kunnen nu vertrouwen op een uniforme en betrouwbare API, waardoor tijd en kosten worden bespaard en de efficiëntie toeneemt.

Met directe toegang tot actuele en accurate informatie kunnen gemeenten sneller en effectiever handelen. Problemen rondom verouderde kopieën van basisregistratie worden daarmee voorkomen. Gegevens kunnen zelfs real-time worden opgevraagd, wat resulteert in een lager risico op fouten en een verhoogde betrouwbaarheid.

Maar dat is nog niet alles! De Haal Centraal API stelt gemeenten ook in staat om specifieke sets van gegevens op te halen, waardoor ze alleen de benodigde informatie ontvangen. Het principe van dataminimalisatie wordt hiermee onderschreven, waarbij onnodige dataverzameling wordt voorkomen.

Wat is de rol van Topicus Sociaal Domein hierin?

Topicus Sociaal Domein volgt de ontwikkelingen van Haal Centraal op de voet. De Haal Centraal BRP API zal dan ook beschikbaar worden gesteld in onze Gidso applicatie. Hiermee bieden wij een alternatief voor de traditionele BRP-koppelingen. Momenteel zijn wij nog druk bezig met de analysewerkzaamheden, maar de verwachting is dat wij dit in de tweede helft van dit jaar beschikbaar kunnen stellen voor onze klanten. Wij houden uiteraard de ontwikkelingen van andere API’s nauw in de gaten!

 

Wil je eens sparren met Topicus Sociaal Domein over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via LinkedIn of ons contactformulier op de website.