Introductie tot Gidso Regie

Gidso is een applicatie voor regievoering binnen een gemeente. Door middel van het inwonersportaal van Gidso neemt de betrokkenheid van inwoners een centralere positie in.  Gidso faciliteert digitale interacties via netwerken zodat zorgverleners, inwoners en andere stakeholders met elkaar kunnen communiceren.

Gidso Regie biedt ook inzicht in het beheer van werkvoorraad. Elke Gidso-gebruiker heeft toegang tot een gepersonaliseerd dashboard dat visueel de caseload, meldingen, acties, aflopende toewijzingen en openstaande processtappen weergeeft. Dit zorgt voor efficiëntie in het beheren en monitoren van taken.

Regievoering gemeente

Het proces

Gidso Regie biedt uitgebreide ondersteuning aan gemeenten gedurende het gehele proces, van het indienen van een melding tot aan de toewijzing van passende zorg. Daarnaast kunnen verschillende elementen, zoals journaalregels, vraagverhelderingen, ondersteuningsplannen en voorzieningen eenvoudig aangemaakt worden.

Het volledige proces van regievoering binnen de gemeente – vanaf het indienen van een melding tot het afsluiten en monitoren van een plan – is configureerbaar en aanpasbaar aan de specifieke werkprocessen van jouw gemeente. Hierdoor bieden wij een systeem aan dat optimaal is afgestemd op de behoeftes van jouw gemeente.