Huishoudboekje: de innovatieve oplossing voor gemeenten voor schuldhulp

Twee weken geleden publiceerde Topicus Sociaal Domein een artikel over de toenemende problemen rondom armoede en schulden. Momenteel kampen naar schatting al 620.000 huishoudens met problematische schulden en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen. De impact van schulden op de samenleving is enorm en het ministerie heeft maatregelen genomen om hierop in te spelen. Vanuit gemeenten preventieve hulp bieden aan burgers is essentieel om de gestelde doelen van het ministerie te behalen.

Hoe kunnen burgers preventief worden geholpen?

Hier komt Huishoudboekje om de hoek kijken als een waardevol instrument. Burgers kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. Hiermee behouden inwoners regie over hun eigen budget, terwijl de gemeente tegelijkertijd alle inkomsten en vaste lasten verwerkt. Elke maand wordt er leefgeld uitgekeerd aan de inwoner, waardoor wordt voorkomen dat zij uitgaven doen die ze eigenlijk niet kunnen veroorloven.

Deze innovatieve oplossing is niet onopgemerkt gebleven. In 2021 was Huishoudboekje finalist in de verkiezing voor de Beste Overheidsinnovatie van het Jaar en behaalde het een eervolle tweede plaats. Daarnaast heeft Hart van Nederland er aandacht aan besteed in een uitzending.

Wat maakt Huishoudboekje interessant voor gemeenten?

Huishoudboekje kan worden geïmplementeerd bij gemeenten en stelt hen in staat preventief te handelen en inwoners van leefgeld te voorzien, om te voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. Het is een efficiënte wijze om inwoners te helpen. Door het gebruik van Huishoudboekje kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoerders, en tegelijkertijd verminderen ze hun afhankelijkheid hiervan.

Hoe ervaren de inwoners zelf Huishoudboekje? 

Huishoudboekje is er voor inwoners die moeite hebben om op een gezonde manier grip te houden op hun financiën. Bovendien zijn gemeenten sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk geworden voor de nieuwe Wet Inburgering. Huishoudboekje speelt hierin een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van statushouders door inzicht te geven in hun financiële situatie.

Het grootste voordeel is dat deelnemers rust ervaren over hun financiële situatie. Ze behouden de controle over hun geld, terwijl de stress wordt verminderd doordat het beheer van inkomsten en vaste lasten wordt overgenomen. Op deze manier weten inwoners precies wat ze kunnen besteden. Het verminderen van de stress heeft talloze voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Inwoners kunnen weer vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Wat is de rol van Topicus hierin?

Het Huishoudboekje is een Common Ground-ontwikkeling die is gestart vanuit de gemeenten zelf. Topicus speelt een essentiële rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling en hosting van deze applicatie. Daarnaast bieden we begeleiding aan gemeenten bij de implementatie, verzorgen we trainingen en zorgen we voor maatwerk koppelingen. Samen werken we aan een krachtige en op maat gemaakte oplossing voor gemeenten om financieel welzijn te bevorderen

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van Huishoudboekje!