Hercertificering ISO27001 én extra vermelding BIO-BBN2

De afgelopen periode is er hard gewerkt om ons volledig te hercertificeren voor ISO 27001, wat eens in de 3 jaar benodigd is. Met dit certificaat wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en continuïteit. Hierin zijn wij met vlag en wimpel geslaagd.

Hier hebben wij het echter niet bij gelaten. Alle Nederlandse overheidsinstanties zijn sinds 2019 namelijk verplicht tot het naleven van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er wordt dan ook steeds vaker gevraagd of wij kunnen aantonen te voldoen aan de BIO maatregelen. De BIO stelt een aantal aanvullende eisen omtrent beheersmaatregelen, specifiek gericht op samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. Met een externe audit hebben wij aangetoond hieraan te voldoen. Hiermee hebben wij ons ook gecertificeerd voor de BIO, BBN2 niveau.

Een prestatie waar wij trots op zijn!

 

ISO-27001-300x196.jpgBIO-BBN2-300x196.jpg