De meerwaarde van het inwonerportaal Spreekuur in het Sociaal Domein!

Inwonerportaal binnen het Sociaal Domein

Zelfredzaamheid van inwoners is voor veel gemeenten één van de belangrijkste pijlers binnen het Sociaal Domein. Een inwonersportaal ondersteunt in het behalen van deze zelfredzaamheid, door inwoners zoveel mogelijk de regie over het eigen hulptraject te laten pakken. Daarnaast wordt samenwerking tussen gemeente, inwoners en hulpinstanties verder vereenvoudigd wat bijdraagt aan het tijdig verstrekken van passende zorg aan inwoners. In dit artikel werpen we een blik op Spreekuur, ons inwonerportaal binnen het Sociaal Domein!

Ons inwonerportaal: Spreekuur

Spreekuur wordt door onze zusterdivisie Topicus Zorg gebruikt binnen de patiëntenzorg en biedt diverse functionaliteiten, waaronder het contact leggen met zorgprofessionals, het plannen van afspraken en het raadplegen van medische dossiers en metingen. Hierdoor hebben patiënten de mogelijkheid om snel en moeiteloos communicatie met professionals te initiëren en andere relevante acties te ondernemen. Inmiddels wordt Spreekuur al gebruikt door zo’n 2 miljoen patiënten.

Topicus Sociaal Domein constateerde een aanzienlijke overlap met de behoeften binnen het Sociaal Domein. Dit leidde tot het opstarten van een samenwerking in 2021 tussen beide divisies. Als resultaat van deze samenwerking is Spreekuur inmiddels al enige tijd ook beschikbaar voor toepassing binnen het Sociaal Domein met een directe koppeling vanuit Gidso. Burgers kunnen via het portaal nauw contact onderhouden met gemeenten en andere professionals. Doordat inwoners Spreekuur mogelijk al kennen vanuit hun huisarts, verminderd dit de diversiteit in de te gebruiken portalen. Daarnaast resulteert dit in directere lijnen tussen professionals in het Sociaal Domein en huisartsen.

Hoe werkt Spreekuur? 

Met Spreekuur kunnen gemeenten voor een inwoner één of meerdere netwerken opzetten en beheren. In de netwerken kunnen mantelzorgers, familieleden, zorgprofessionals en eventueel andere betrokkenen worden toegevoegd. Na het aanmaken van een netwerk kan er middels een chatfunctionaliteit met elkaar worden gecommuniceerd. Met deze functionaliteit krijgt iedereen de laatste ontwikkelingen rondom het dossier mee. Daarnaast kunnen de netwerkleden worden gevraagd om via de chat input te leveren. Input in de vorm van een bijlage zal direct in het Gidso-dossier worden verwerkt.

En daar stopt het niet, want Spreekuur maakt het ook mogelijk om acties uit te zetten naar een inwoner. Zo kan er middels een koppeling met VIPLive Monitoring een vragenlijst uit worden gezet naar een inwoner, welke als actie in het portaal zichtbaar zal worden. Op deze manier kan er een digitale intake worden verricht of kan er een evaluatie worden gestart wanneer een traject ten einde komt. Dit maakt het eenvoudiger om zorg te monitoren en vervolgstappen te bepalen. Daarnaast kunnen er via een integratie met Therapieland nog meer acties worden uitgezet, zoals het volgen van een online cursus.

Waarom Spreekuur? 

Met Spreekuur staan inwoners nauwer in contact met gemeenten. Inwoners kunnen input of feedback geven voor een ondersteuningsplan, kunnen zelf uitgezette acties oppakken en monitoren en worden daardoor actief betrokken bij het gehele proces.

Ook voor gemeenten in Spreekuur een belangrijk hulpmiddel. Naast het gegeven dat communicatie met betrokkenen sterk vereenvoudigt wordt worden alle contactmomenten geautomatiseerd centraal vastgelegd in Gidso. Momenteel wordt er voor communicatie nog vaak gebruik gemaakt van mail, telefoon of zelfs Whatsapp. Met Spreekuur is er een veilige en eenduidige vorm van communicatie met inwoners. Ook kunnen opgeslagen documenten uit Gidso direct worden gedeeld met de inwoner.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie ontvangen over het gebruik van Spreekuur? Of ben je nieuwsgierig naar de volledige mogelijkheden van Gidso? Bezoek onze website en aarzel niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier!