Gidso Meldpunt

Om een veilige leefomgeving te waarborgen is het essentieel dat meldingen vanuit instanties als politie en justitie, maar ook signalen die binnenkomen bij gemeentelijke loketten en veiligheidshuizen, worden vastgelegd en worden opgevolgd. Denk aan situaties rondom nazorg detentie, re-integratie, verwarde personen of loverboys. Met Gidso Triage zorgen wij voor triage van een melding en kan een casus gerouteerd worden naar de juiste hulpverlener(s). Betrokken partijen kunnen digitaal samen de juiste zorgroute bepalen en alleen voor de casus relevante gegevens kunnen worden gedeeld. Daarmee krijg je grip op het proces, wordt voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt en wordt de nodige hulp tijdig geboden.