De meerwaarde van het inwonerportaal Spreekuur in het Sociaal Domein!

Inwonerportaal binnen het Sociaal Domein

Zelfredzaamheid van inwoners is voor veel gemeenten één van de belangrijkste pijlers binnen het Sociaal Domein. Een inwonersportaal ondersteunt in het behalen van deze zelfredzaamheid, door inwoners zoveel mogelijk de regie over het eigen hulptraject te laten pakken. Daarnaast wordt samenwerking tussen gemeente, inwoners en hulpinstanties verder vereenvoudigd wat bijdraagt aan het tijdig verstrekken van passende zorg aan inwoners. In dit artikel werpen we een blik op Spreekuur, ons inwonerportaal binnen het Sociaal Domein!

Ons inwonerportaal: Spreekuur

Spreekuur wordt door onze zusterdivisie Topicus Zorg gebruikt binnen de patiëntenzorg en biedt diverse functionaliteiten, waaronder het contact leggen met zorgprofessionals, het plannen van afspraken en het raadplegen van medische dossiers en metingen. Hierdoor hebben patiënten de mogelijkheid om snel en moeiteloos communicatie met professionals te initiëren en andere relevante acties te ondernemen. Inmiddels wordt Spreekuur al gebruikt door zo’n 2 miljoen patiënten.

Topicus Sociaal Domein constateerde een aanzienlijke overlap met de behoeften binnen het Sociaal Domein. Dit leidde tot het opstarten van een samenwerking in 2021 tussen beide divisies. Als resultaat van deze samenwerking is Spreekuur inmiddels al enige tijd ook beschikbaar voor toepassing binnen het Sociaal Domein met een directe koppeling vanuit Gidso. Burgers kunnen via het portaal nauw contact onderhouden met gemeenten en andere professionals. Doordat inwoners Spreekuur mogelijk al kennen vanuit hun huisarts, verminderd dit de diversiteit in de te gebruiken portalen. Daarnaast resulteert dit in directere lijnen tussen professionals in het Sociaal Domein en huisartsen.

Hoe werkt Spreekuur? 

Met Spreekuur kunnen gemeenten voor een inwoner één of meerdere netwerken opzetten en beheren. In de netwerken kunnen mantelzorgers, familieleden, zorgprofessionals en eventueel andere betrokkenen worden toegevoegd. Na het aanmaken van een netwerk kan er middels een chatfunctionaliteit met elkaar worden gecommuniceerd. Met deze functionaliteit krijgt iedereen de laatste ontwikkelingen rondom het dossier mee. Daarnaast kunnen de netwerkleden worden gevraagd om via de chat input te leveren. Input in de vorm van een bijlage zal direct in het Gidso-dossier worden verwerkt.

En daar stopt het niet, want Spreekuur maakt het ook mogelijk om acties uit te zetten naar een inwoner. Zo kan er middels een koppeling met VIPLive Monitoring een vragenlijst uit worden gezet naar een inwoner, welke als actie in het portaal zichtbaar zal worden. Op deze manier kan er een digitale intake worden verricht of kan er een evaluatie worden gestart wanneer een traject ten einde komt. Dit maakt het eenvoudiger om zorg te monitoren en vervolgstappen te bepalen. Daarnaast kunnen er via een integratie met Therapieland nog meer acties worden uitgezet, zoals het volgen van een online cursus.

Waarom Spreekuur? 

Met Spreekuur staan inwoners nauwer in contact met gemeenten. Inwoners kunnen input of feedback geven voor een ondersteuningsplan, kunnen zelf uitgezette acties oppakken en monitoren en worden daardoor actief betrokken bij het gehele proces.

Ook voor gemeenten in Spreekuur een belangrijk hulpmiddel. Naast het gegeven dat communicatie met betrokkenen sterk vereenvoudigt wordt worden alle contactmomenten geautomatiseerd centraal vastgelegd in Gidso. Momenteel wordt er voor communicatie nog vaak gebruik gemaakt van mail, telefoon of zelfs Whatsapp. Met Spreekuur is er een veilige en eenduidige vorm van communicatie met inwoners. Ook kunnen opgeslagen documenten uit Gidso direct worden gedeeld met de inwoner.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie ontvangen over het gebruik van Spreekuur? Of ben je nieuwsgierig naar de volledige mogelijkheden van Gidso? Bezoek onze website en aarzel niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier!

Huishoudboekje: de innovatieve oplossing voor gemeenten voor schuldhulp

Twee weken geleden publiceerde Topicus Sociaal Domein een artikel over de toenemende problemen rondom armoede en schulden. Momenteel kampen naar schatting al 620.000 huishoudens met problematische schulden en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen. De impact van schulden op de samenleving is enorm en het ministerie heeft maatregelen genomen om hierop in te spelen. Vanuit gemeenten preventieve hulp bieden aan burgers is essentieel om de gestelde doelen van het ministerie te behalen.

Hoe kunnen burgers preventief worden geholpen?

Hier komt Huishoudboekje om de hoek kijken als een waardevol instrument. Burgers kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. Hiermee behouden inwoners regie over hun eigen budget, terwijl de gemeente tegelijkertijd alle inkomsten en vaste lasten verwerkt. Elke maand wordt er leefgeld uitgekeerd aan de inwoner, waardoor wordt voorkomen dat zij uitgaven doen die ze eigenlijk niet kunnen veroorloven.

Deze innovatieve oplossing is niet onopgemerkt gebleven. In 2021 was Huishoudboekje finalist in de verkiezing voor de Beste Overheidsinnovatie van het Jaar en behaalde het een eervolle tweede plaats. Daarnaast heeft Hart van Nederland er aandacht aan besteed in een uitzending.

Wat maakt Huishoudboekje interessant voor gemeenten?

Huishoudboekje kan worden geïmplementeerd bij gemeenten en stelt hen in staat preventief te handelen en inwoners van leefgeld te voorzien, om te voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. Het is een efficiënte wijze om inwoners te helpen. Door het gebruik van Huishoudboekje kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoerders, en tegelijkertijd verminderen ze hun afhankelijkheid hiervan.

Hoe ervaren de inwoners zelf Huishoudboekje? 

Huishoudboekje is er voor inwoners die moeite hebben om op een gezonde manier grip te houden op hun financiën. Bovendien zijn gemeenten sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk geworden voor de nieuwe Wet Inburgering. Huishoudboekje speelt hierin een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van statushouders door inzicht te geven in hun financiële situatie.

Het grootste voordeel is dat deelnemers rust ervaren over hun financiële situatie. Ze behouden de controle over hun geld, terwijl de stress wordt verminderd doordat het beheer van inkomsten en vaste lasten wordt overgenomen. Op deze manier weten inwoners precies wat ze kunnen besteden. Het verminderen van de stress heeft talloze voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Inwoners kunnen weer vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Wat is de rol van Topicus hierin?

Het Huishoudboekje is een Common Ground-ontwikkeling die is gestart vanuit de gemeenten zelf. Topicus speelt een essentiële rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling en hosting van deze applicatie. Daarnaast bieden we begeleiding aan gemeenten bij de implementatie, verzorgen we trainingen en zorgen we voor maatwerk koppelingen. Samen werken we aan een krachtige en op maat gemaakte oplossing voor gemeenten om financieel welzijn te bevorderen

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van Huishoudboekje!

Fuel the Future: Topiconf 2023!

Afgelopen week was het zover, het jaarlijkse Topiconf-evenement. Vanuit de inspirerende locatie, de Gasfabriek in Deventer, stond de hele dag in het teken van kennisdeling, muziek en gezelligheid. In diverse sessies konden zowel onze eigen Topicanen als externe experts hun kennis delen.

Met trots kunnen we zeggen dat twee van onze toppers, Wessel Hendriks en Nicole van Gijn, ook een podium kregen als sprekers. Bij beide zat was de zaal goed gevuld met aandachtige luisteraars, klaar om te worden geïnspireerd.

Nicole deelde haar persoonlijke verhaal als mantelzorger en bracht belangrijke lessen over het bewaren van balans. “Voor mij was het mijn tweede keer op de Topiconf en mijn eerste keer als spreker over mijn rol als mantelzorger. Deze rol is vaak onzichtbaar voor anderen, maar kan tegelijkertijd ontzettend uitdagend zijn. Het was spannend en geweldig om voor zo’n groot publiek te staan. Niet alleen omdat dit een onderwerp is dat ik persoonlijk heel belangrijk vind, maar ook omdat het een cruciaal thema is binnen het Sociaal Domein. Hoe kunnen we balans creëren als mantelzorger en hoe kunnen we de circa 5,5 miljoen mantelzorgers ondersteunen?”

Wessel Hendriks nam ons mee in de wereld van Clean Architecture en liet zien hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Hij blikt tevreden terug op zijn presentatie “De voorbereiding was uitdagend, vooral om de dia’s en codevoorbeelden naadloos op elkaar te laten aansluiten om Clean Architecture duidelijk te demonstreren. Tijdens de presentatie was de zaal drukker dan ik had verwacht. Het was geweldig om te zien dat er zoveel interesse is in dit onderwerp! Dat zorgde wel voor extra spanning, maar ook een gevoel van trots. Het kostte me veel werk om een goed verhaal neer te zetten, maar de positieve reacties achteraf maakten het meer dan de moeite waard. Ik ben van plan om volgend jaar weer te presenteren.”

Topicus Sociaal Domein is enorm trots op Wessel, Nicole en alle andere Topicanen die hebben gesproken op de Topiconf.

Op naar Topiconf 2024!

 

De actualiteiten rondom armoede en schulden: wat is de impact voor jouw gemeente?

Armoede en schuldhulpverlening zijn belangrijke en actuele thema’s binnen het Sociaal Domein. Uit onderzoek is gebleken dat de financiële veerkracht van huishoudens aanzienlijk is verminderd gedurende de coronapandemie, ondanks dat er gedurende deze periode meer werd gespaard was er ook een flinke inkomensdaling bij ruim 16% van de huishoudens. Daar bleef het niet bij, want na de pandemie is er al geruime tijd sprake van inflatie. Ook in mei 2023 zijn de prijzen van consumentenproducten 6.1% hoger ten opzichte van het voorgaande jaar. De gevolgen hiervan zijn bij schulden en armoede niet altijd direct terug te zien in cijfers, omdat er eerst nog een deel kan worden opgevangen door spaargeld of een sociaal netwerk. De verwachting is echter dat het aantal huishoudens met schulden aanzienlijk zal gaan stijgen.

Het ministerie neemt maatregelen om op deze ontwikkelingen in te spelen. Er zijn dan ook een drietal doelstellingen geformuleerd ten opzichte van het peilniveau in 2015:

  1. In 2030 het aantal mensen in armoede halveren.
  2. In 2025 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit halveren.
  3. In 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden halveren.

In 2021 werden er al aanpassingen gedaan aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Verhuurders, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogen sindsdien zonder toestemming van de klant signalen afgeven aan gemeenten wanneer inwoners hun rekeningen niet betalen. Gemeenten zijn vervolgens verplicht een hulpaanbod te doen aan betreffende inwoner. Sinds 2023 is er ook structureel 40 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om deze vroegsignalering vorm te geven.

Daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om saneringskredieten in te zetten. Hierbij geeft de gemeente een lening waarmee iemand alle schulden direct kan aflossen. De gemeente is dan de enige resterende schudeiser. Tot slot wordt per 1 juli 2023 de duur van schuldhulpverlening en schuldsanering gehalveerd naar 1.5 jaar.

Kortom: er zijn de nodige veranderingen die impact hebben op jouw gemeente. Bij Topicus Sociaal Domein volgen we deze ontwikkelingen nauwlettend. Niet alleen via ons Gidso-platform, maar ook met ons Huishoudboekje-initiatief, dat inwoners ondersteunt bij het beheren van hun budget met begeleiding.

Wil je meer weten over de aankomende veranderingen en wat Topicus hierin kan betekenen? We staan klaar om met je te sparren! Neem gerust contact met ons op.

Gemeente Sittard-Geleen gaat live met Gidso!

Met trots delen wij het nieuws dat de gemeente Sittard-Geleen succesvol live is gegaan met ons systeem Gidso! De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit mogelijk te maken, van inrichtingsessies tot datamigratie en gebruikerstrainingen. Onze collega’s waren gister aanwezig in Sittard om de livegang goed te laten verlopen. Een feestelijk moment kon dan ook niet ontbreken, er was door de gemeente zelfs een taart gemaakt om de mijlpaal te vieren.

Topicus Sociaal Domein bedankt de gemeente Sittard-Geleen voor het vertrouwen in Gidso. De prettige samenwerking die we gedurende dit project hebben ervaren zullen we de komende jaren voortzetten.

Mocht je meer willen weten over Gidso en wat het kan betekenen voor jouw gemeente, neem dan contact met ons op via het contactformulier!

 

Haal Centraal BRP API: wat gaat er veranderen?

Wat is Haal Centraal BRP eigenlijk?

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een initiatief gestart om de informatiedienstverlening binnen de Nederlandse overheid naar een hoger niveau te tillen: Haal Centraal. Haal Centraal draait om zogenoemde “basisregistraties”. Gemeenten houden in deze registraties allerlei waardevolle informatie bij. Voor Topicus Sociaal Domein ligt de focus momenteel op één van deze registraties: de Basisregistratie Personen (BRP). Van namen en adressen tot geboortedata en nationaliteiten, je vindt dit per inwoner allemaal terug in deze basisregistratie.

Met het programma Haal Centraal biedt de VNG gemeenten een speciale tool in de vorm van een Application Programming Interface (API). Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze gegevens rechtsreeks op te vragen uit de BRP. Deze API-specificaties zijn in 2022 door het VNG-bestuur zelfs bestempeld als standaard volgens het principe “pas-toe-of-leg-uit”. Dit betekent dat gemeenten worden aangemoedigd om deze gestandaardiseerde specificaties te gebruiken, tenzij er kan worden uitgelegd waarom dat niet wordt gedaan.

Wat gaat er veranderen voor gemeenten met de Haal Centraal API?

Met de Haal Centraal API komt er een einde aan de individuele stUF-BG koppelingen tussen gemeenten en leveranciers. De API beidt een uniforme manier om toegang te krijgen tot de BRP-gegevens, waarbij er door de gemeenten geen gegevensmagazijn meer beheerd hoeft te worden. Gemeenten en leveranciers kunnen nu vertrouwen op een uniforme en betrouwbare API, waardoor tijd en kosten worden bespaard en de efficiëntie toeneemt.

Met directe toegang tot actuele en accurate informatie kunnen gemeenten sneller en effectiever handelen. Problemen rondom verouderde kopieën van basisregistratie worden daarmee voorkomen. Gegevens kunnen zelfs real-time worden opgevraagd, wat resulteert in een lager risico op fouten en een verhoogde betrouwbaarheid.

Maar dat is nog niet alles! De Haal Centraal API stelt gemeenten ook in staat om specifieke sets van gegevens op te halen, waardoor ze alleen de benodigde informatie ontvangen. Het principe van dataminimalisatie wordt hiermee onderschreven, waarbij onnodige dataverzameling wordt voorkomen.

Wat is de rol van Topicus Sociaal Domein hierin?

Topicus Sociaal Domein volgt de ontwikkelingen van Haal Centraal op de voet. De Haal Centraal BRP API zal dan ook beschikbaar worden gesteld in onze Gidso applicatie. Hiermee bieden wij een alternatief voor de traditionele BRP-koppelingen. Momenteel zijn wij nog druk bezig met de analysewerkzaamheden, maar de verwachting is dat wij dit in de tweede helft van dit jaar beschikbaar kunnen stellen voor onze klanten. Wij houden uiteraard de ontwikkelingen van andere API’s nauw in de gaten!

 

Wil je eens sparren met Topicus Sociaal Domein over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via LinkedIn of ons contactformulier op de website.

Hercertificering ISO27001 én extra vermelding BIO-BBN2

De afgelopen periode is er hard gewerkt om ons volledig te hercertificeren voor ISO 27001, wat eens in de 3 jaar benodigd is. Met dit certificaat wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en continuïteit. Hierin zijn wij met vlag en wimpel geslaagd.

Hier hebben wij het echter niet bij gelaten. Alle Nederlandse overheidsinstanties zijn sinds 2019 namelijk verplicht tot het naleven van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er wordt dan ook steeds vaker gevraagd of wij kunnen aantonen te voldoen aan de BIO maatregelen. De BIO stelt een aantal aanvullende eisen omtrent beheersmaatregelen, specifiek gericht op samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. Met een externe audit hebben wij aangetoond hieraan te voldoen. Hiermee hebben wij ons ook gecertificeerd voor de BIO, BBN2 niveau.

Een prestatie waar wij trots op zijn!

 

ISO-27001-300x196.jpgBIO-BBN2-300x196.jpg