Artikelen door dide ponten

Hercertificering ISO27001 én extra vermelding BIO-BBN2

De afgelopen periode is er hard gewerkt om ons volledig te hercertificeren voor ISO 27001, wat eens in de 3 jaar benodigd is. Met dit certificaat wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en continuïteit. Hierin zijn wij met vlag en wimpel geslaagd. Hier hebben wij het echter niet bij gelaten. […]