Eén systeem voor regie in het sociaal domein

GIDSO is de GIDS voor het SOciaal domein. Voor zowel burgers, professionals en gemeenten. Een gids als naslagwerk; waar moet ik zijn waarvoor, welke hulpverleners zijn actief bij een gezin, welke (voorliggende) voorzieningen zijn er beschikbaar, welke problemen spelen er in een wijk etc. Maar ook een gids in de vorm van een leider, die richting geeft en hulp biedt waar nodig. Een gids die burgers in staat stelt op eigen kracht de juiste hulp te vinden voor hun vraag, die professionals helpt hun werk te overzien en te organiseren en een gids die gemeenten handvatten geeft voor te vormen beleid. Met Gidso kan je makkelijk en veilig informatie vinden en delen.