Wat is Gidso?

Gidso is een product van Topicus.

Topicus staat voor verbinden en samenwerken. In het sociaal domein doen wij dat met Gidso en ondersteunen we vroegsignalering, triage, regievoering, declaratieverwerking en effectmeting. Daarbij streven we naar een sociale samenleving waarin iedereen, op zijn eigen manier, goed kan functioneren. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met passie voor techniek zijn wij een partner voor gemeenten, zorginstellingen, wijkteams en burgers. Niet vanuit standaard processen, maar door te luisteren naar burgers en gezinnen. En oplossingen aan te reiken door te denken vanuit de hulpvraag om vervolgens de levering van zorg of hulp te organiseren, te regisseren en administratie waar mogelijk te automatiseren. Gidso organiseert met slimme technologie de beste zorg en ondersteuning.